Om Cum Pane

Logo

60 år i år

Vi är kören Cum Pane! Ett glatt gäng som sjunger en blandad repertoar av sakralt och profant, gammalt och nytt, visa som snapsvisa.

Cum Pane är latin och betyder direkt översatt ”med bröd”. Tanken bakom namnet är att kören är kumpaner (kamrater) och symboliken ”med bröd” innebär att vi delar intresset för musik systerligt och broderligt.

Tillsammans har vi konserterat och spridit vår sång i mer än femtio år! Våren sjungs årligen in vid Valborgsbålet på Dalabadet i Trelleborg och sångåret avslutas traditionsenligt med Julkonsert i S:t Nicolai kyrkan tillsammans med Symfoniorkestern Trelleborg.

Kören bildades redan 1958 men gick då under namnet TOF-kören. Under 2002 ombildades Trelleborgs Orkesterförening och i samband med detta antog TOF-kören istället namnet Cum Pane. Frida Johansson är vår nuvarande och  Emil Fredberg, Carina Hansson, Lennart Lindgren, Kaj Anderberg, Kristina Nilsson och Mattias Leesment Bergh är några av körens tidigare ledare.

Valborg 2015 Dalabadet

Valborg 2015 Dalabadet