Vår dirigent

Åsa Otterlund

Vår körledare våren 2022 är (sedan drygt ett år) Åsa Otterlund, kantor, musiklärare och en fantastisk körledare!

                                           

Så här skriver Åsa på sin hemsida:

”Sjöng i barnkör, flickkör och i Lunds akademiska kör. Verkade som sångsolist vid förrättningar i kyrkan och sjöng i band. Provspelade olika instrument såsom cello, tvärflöjt, trummor men fastnade för piano och kyrko-orgel som ledde till att jag idag är musiklärare och kantor.
För mig har alltid sång och musik varit något självklart men från egen erfarenhet vet jag att av många upplevs det som något som är svårt och är till för några få. Kanske bär vi med oss minnen från vår egen skolundervisning där vi fick höra att man var omusikalisk, inte sjöng rent eller tom inte kunde sjunga alls.(….) Jag har under de tre senaste decennierna jobbat med allt från barn till pensionärer och från elever och amatörer till professionella musiker. Men oberoende vem jag än möter i min verksamhet genomsyras den alltid av min längtan till den okonstlade, lekfulla och naturliga inneboende kraft som väcks av musik och sång.”

Tidigare körledare

Maria Andrejic Bengtsson
Frida Johansson
Carina Hansson
Lennart Lindgren
Kaj Anderberg
Emil Fredberg
Kristina Nilsson
Mattias Leesment Bergh